Đèn chống nổ cho thi công

Dùng chiếu sáng di động cho công tá thi công, bảo trì bảo dưỡng trong các nhà máy hoặc môi trường hóa chất, xăng dầu, khí dễ cháy nổ