Đèn pha Led D CP05L/50W Rạng đông

  • Đèn pha Led D CP05L/50W Rạng đông được thiết kế thân thiên với môi trường
  • Không thải ra các chất độc hại khi phát ra ánh sáng.
  • Để làm được điều này thì trong quá trình sản xuất sản phẩm thì phải đảm bảo khống sử dụng chì,
  • thủy ngân, tia UV hay các chất độc hại khác có thể gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng.