Đèn pha Led 50W POLH50L Paragon

  • Được sản xuất trên quy trình kiểm soát nghiêm nghặt và hiện đại nên đèn không chỉ có được các chỉ tiêu chất lượng ánh sáng cao