Quạt hiroko phòng chống cháy nổ trong công nghiệp FB – (BTS) – 500, 600, 750