Hộp nối dây tủ điện phòng chống cháy nổ kích thước 600x500x200mm