Tủ IPS phòng mổ MEDITECH dùng đảm bảo an toàn điện trong khu vực y tế

Biến áp cách ly đảm bảo an toàn tuyệt đối bằng cách cách ly hoàn toàn dòng điện từ nguồn đến thiết bị y tế, giảm thiểu rủi ro điện giật đối với bệnh nhân và nhân viên y tế.